DANH SÁCH VIỆC LÀM MỚI NHẤT
Ngày gửiCông tyCông việcNơi làm việcSố người
23/04/2014 Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Định Công ty TNHH Thương Mại Việt Nhật J.P (Đại lý xe ô tô Hyundai Bình Định): tuyển - 02 nữ nhân viên tư vấn bán hàng. Tỉnh Bình Định 2
23/04/2014 Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Định Khu Du lịch Bãi Xếp: tuyển - 01 nam lao động phổ thông (40 tuổi trở lên, quét dọn, bưng bê, phục vụ, có thể ở lại) Tỉnh Bình Định 1
23/04/2014 Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Định DNTN Gia Bảo: tuyển - 01 nam nhân viên bán hàng Tỉnh Bình Định 1
23/04/2014 Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Định Công ty Tôm giống Nam Thành Lợi: tuyển - 01 nam nhân viên kinh doanh (2 năm kn trong lĩnh vực tôm) Tỉnh Bình Định 1
23/04/2014 Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Định Công ty Sinh hóa Minh Dương - Việt Nam: tuyển - 01 thông dịch viên tiếng Trung Quốc (2 năm kn) Tỉnh Bình Định 1
23/04/2014 Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Định Nhà hàng Karaoke Tân Yến: tuyển - 01 nam nhân viên phục vụ Tỉnh Bình Định 1
23/04/2014 Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Định Công ty Cổ phần Phúc Lộc Bình Định: tuyển TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Tỉnh Bình Định 1
23/04/2014 Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Định Công ty Cổ phần Phúc Lộc Bình Định: tuyển TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH- KỸ THUẬT Tỉnh Bình Định 1
23/04/2014 Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Định Công ty Cổ phần Phúc Lộc Bình Định: tuyển TRƯỞNG PHÒNG ĐẦU TƯ Tỉnh Bình Định 1
23/04/2014 Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Định Công ty Cổ phần Phúc Lộc Bình Định: tuyển CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH KỸ THUẬT (Kỹ sư X ây dựng, Giao thông) Tỉnh Bình Định 1
23/04/2014 Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Định Công ty Cổ phần Phúc Lộc Bình Định: tuyển CHUYÊN VIÊN PHÒNG ĐẦU TƯ Tỉnh Bình Định 1
23/04/2014 Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Định Công ty Cổ phần Phúc Lộc Bình Định: tuyển CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ Tỉnh Bình Định 1
23/04/2014 Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Định Công ty Cổ phần Phúc Lộc Bình Định: tuyển TRƯỞNG BAN QU ẢN L Ý D Ự ÁN Tỉnh Bình Định 1
23/04/2014 Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Định Công ty Cổ phần Phúc Lộc Bình Định: tuyển TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN Tỉnh Bình Định 1
22/04/2014 Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Định Khách sạn Én Việt: TUYỂN - 01 nam quản lý nhà hàng (tuổi 25-30, kn 2 năm); 02 nam nhân viên kinh doanh (kn 2 năm); 03 nữ nhân viên tạp vụ (trên 25 tuổi); 04 nam bảo vệ; 03 nữ nhân viên buồng. Tỉnh Bình Định 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11