Chu Thúy Huyền

Địa chỉ: ã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 0964211068

Email: thuyhuyen96@gmail.com

Ngày sinh: 1996-04-25

Kinh nghiệm: 2 năm

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Hành chính - Luật

Ngày đăng: 10-08-2019 188 lượt xem

Học vấn:

Tốt nghiệp đại học Phú Yên - sư phạm tiếng Anh


Mong muốn:

Tìm vị trí giáo viên tiếng anh, tư vấn tuyển sinh tiếng anh


Kinh nghiệm:

Đã có kinh nghiệm giảng dạy tại trung tâm ngoại ngữ

Ứng Viên Liên Quan
Đoàn Thị Ất
Đoàn Thị Ất
Ngày sinh: 02-04-1996
Trình độ: Cử nhân Sử
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Hồng Quang
Nguyễn Hồng Quang
Ngày sinh: 22-09-1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 4
Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Ngày sinh: 09-09-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Huỳnh Thế Phương Quân
Huỳnh Thế Phương Quân
Ngày sinh: 31-01-1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Phạm Thị Bích Trâm
Phạm Thị Bích Trâm
Ngày sinh: 24-12-1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Võ Thị Kim Tuyến
Võ Thị Kim Tuyến
Ngày sinh: 19-10-1994
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Nguyễn Thị Kiều Diễm
Nguyễn Thị Kiều Diễm
Ngày sinh: 24-03-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Hạnh
Nguyễn Thị Hạnh
Ngày sinh: 16-01-1999
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Hồng Nga
Nguyễn Thị Hồng Nga
Ngày sinh: 18-04-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Đăng tin việc làm