Đặng Hồng Hạnh

Địa chỉ: Xã Hòa Phú Tây, Phú Hòa, Phú Yên

Điện thoại: 02573552868

Email: hanh.dh248@gmail.com

Ngày sinh: 1992-02-02

Kinh nghiệm: 4 năm

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Kiến trúc - Xây dựng

Ngày đăng: 13-08-2019 150 lượt xem

Học vấn:

Tốt nghiệp đại học xây dựng miền trung - kỹ sư xây dựng cầu đường


Mong muốn:

Tìm vị trí kỹ sư xây dựng


Kinh nghiệm:

Đã có kinh nghiệm làm giám sát công trình, kỹ sư xây dựng

Ứng Viên Liên Quan
Nguyễn Ngọc Thiên
Nguyễn Ngọc Thiên
Ngày sinh: 06-09-1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Phạm Hoài Thanh Hoài
Phạm Hoài Thanh Hoài
Ngày sinh: 11-10-1982
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 10
Trần Quang Tuấn
Trần Quang Tuấn
Ngày sinh: 03-01-1993
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Đoàn Ngọc Hay
Đoàn Ngọc Hay
Ngày sinh: --1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Lê Văn Sanh
Lê Văn Sanh
Ngày sinh: --1996
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 4
Đăng tin việc làm