Huỳnh Quang Trường

Địa chỉ: 49 Tú Mỡ, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn

Điện thoại: 0388167546

Email: Huynhtruong360@gmail.com

Ngày sinh: 1997-07-29

Kinh nghiệm: 1 năm

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Lao động phổ thông

Ngày đăng: 14-11-2019 356 lượt xem

Học vấn:

Tốt nghiệp Đại học, Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh


Mong muốn:

Mong muốn vào vị trí: Nhân viên content


Kinh nghiệm:

Kinh nghiệm 1 năm làm content trong lĩnh vực spa và khu du lịch

Chạy facebook ads cơ bản, biết chụp ảnh sản phẩm, sử dụng tốt photoshop và lightroom, dựng và quay video quãng cáo cơ bản.

Ứng Viên Liên Quan
Nguyễn Đình Minh
Nguyễn Đình Minh
Ngày sinh: 05-02-1994
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thành Luân
Nguyễn Thành Luân
Ngày sinh: 08-01-1996
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Huỳnh Nguyễn Hữu Nhân
Huỳnh Nguyễn Hữu Nhân
Ngày sinh: 29-03-1995
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Trọng Huy
Nguyễn Trọng Huy
Ngày sinh: 05-03-1992
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Huỳnh Tấn Tài
Huỳnh Tấn Tài
Ngày sinh: 01-08-1992
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 4
Lỡ Thành Học
Lỡ Thành Học
Ngày sinh: 08-06-1996
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Trần Lâm Thanh Hằng
Trần Lâm Thanh Hằng
Ngày sinh: 10-09-1993
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Võ Thuý Hà
Võ Thuý Hà
Ngày sinh: 09-05-1998
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Trần Minh Phong
Trần Minh Phong
Ngày sinh: 22-06-1991
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Văn Hiến
Nguyễn Văn Hiến
Ngày sinh: 08-03-1998
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Tuyền
Nguyễn Thị Tuyền
Ngày sinh: 26-04-2000
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Văn Quang
Nguyễn Văn Quang
Ngày sinh: 02-06-1995
Trình độ: THCS
Năm kinh nghiệm: 2
Đăng tin việc làm