Nguyễn Anh Xuyên

Địa chỉ: 755 Hùng Vương, Nhơn hú, Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 0969478240

Email: xuyennguyen.it@gmail.com

Ngày sinh: 1995-10-22

Kinh nghiệm: 2 năm

Chuyên ngành: công nghệ thông tin

Ngày đăng: 09-08-2019 9 lượt xem

Học vấn:

Tốt nghiệp cao đẳng Bình Định - Công nghệ thông tin


Mong muốn:

Tìm vị trí nhân viên It


Kinh nghiệm:

Đã có kinh nghiệm làm nhân viên IT

Ứng Viên Liên Quan