Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Địa chỉ: thị trấn Hai Riêng, Sông Hinh, Phú Yên

Điện thoại: 0364452861

Email: nguyentuyetdhqn4@gmail.com

Ngày sinh: 1997-09-09

Kinh nghiệm: 2 năm

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Hành chính - Luật

Ngày đăng: 24-09-2019 197 lượt xem

Học vấn:

Tốt nghiệp đại học Quy Nhơn ngành quản lý nhà nước


Mong muốn:

Tìm vị trí nhân viên hành chính nhân sự


Kinh nghiệm:

Đã có kinh nghiệm làm việc 2 năm nhân viên bán hàng, nhân viên hành chính

Ứng Viên Liên Quan
Đoàn Thị Ất
Đoàn Thị Ất
Ngày sinh: 02-04-1996
Trình độ: Cử nhân Sử
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Hồng Quang
Nguyễn Hồng Quang
Ngày sinh: 22-09-1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 4
Huỳnh Thế Phương Quân
Huỳnh Thế Phương Quân
Ngày sinh: 31-01-1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Phạm Thị Bích Trâm
Phạm Thị Bích Trâm
Ngày sinh: 24-12-1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Võ Thị Kim Tuyến
Võ Thị Kim Tuyến
Ngày sinh: 19-10-1994
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Chu Thúy Huyền
Chu Thúy Huyền
Ngày sinh: 25-04-1996
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Thị Kiều Diễm
Nguyễn Thị Kiều Diễm
Ngày sinh: 24-03-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Hạnh
Nguyễn Thị Hạnh
Ngày sinh: 16-01-1999
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Hồng Nga
Nguyễn Thị Hồng Nga
Ngày sinh: 18-04-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Đăng tin việc làm