Nguyễn Thị Đài

Địa chỉ: Quận 9, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0362283742

Email: landainl@gmail.com

Ngày sinh: 1992-02-20

Kinh nghiệm: 2 năm

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Cơ khí - Chế tạo

Ngày đăng: 10-08-2019 142 lượt xem

Học vấn:

Tốt nghiệp đại học


Mong muốn:

Tìm vị trí nhân viên R & D


Kinh nghiệm:

Đã có kinh nghiệm làm việc 2 năm vị trí tương đương

Ứng Viên Liên Quan
Lý Thanh Hải
Lý Thanh Hải
Ngày sinh: 05-06-1984
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 11
Trương Văn Pháp
Trương Văn Pháp
Ngày sinh: 29-08-1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Đăng tin việc làm