Nguyễn Thị Đài

Địa chỉ: Quận 9, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0362283742

Email: landainl@gmail.com

Ngày sinh: 1992-02-20

Kinh nghiệm: 2 năm

Chuyên ngành: Nhân viên R&D

Ngày đăng: 10-08-2019 12 lượt xem

Học vấn:

Tốt nghiệp đại học


Mong muốn:

Tìm vị trí nhân viên R & D


Kinh nghiệm:

Đã có kinh nghiệm làm việc 2 năm vị trí tương đương

Ứng Viên Liên Quan
Trương Văn Pháp
Trương Văn Pháp
Ngày sinh: 29-08-1995
Trình độ: Kỹ thuật cơ khí
Năm kinh nghiệm: 2