Nguyễn Thị Kim Phương

Địa chỉ: P. Trần Phú, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định

Điện thoại: 0988197322

Email: nguyenphuong529@gmail.com

Ngày sinh: 1990

Kinh nghiệm: 5 năm

Chuyên ngành: Kế toán

Ngày đăng: 19-08-2019 25 lượt xem

Học vấn:

Tốt nghiệp đại học Tài chính Marketing - chuyên ngành quản trị kinh doanh


Mong muốn:

Tìm vị trí kế toán tổng hợp


Kinh nghiệm:

Đã có kinh nghiệm 5 năm làm việc ở lĩnh vực kế toán

Ứng Viên Liên Quan
Nguyễn Thị Lan Hương
Nguyễn Thị Lan Hương
Ngày sinh: 28-12-1991
Trình độ: Kế toán
Năm kinh nghiệm: 5
Lê Thị Xuân Phương
Lê Thị Xuân Phương
Ngày sinh: 29-01-1997
Trình độ: Kế toán
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thúy Ngân
Nguyễn Thúy Ngân
Ngày sinh: 14-07-1993
Trình độ: kế toán
Năm kinh nghiệm: 3
Lê Thị Cẩm Hằng
Lê Thị Cẩm Hằng
Ngày sinh: 23-02-1987
Trình độ: Kế toán
Năm kinh nghiệm: 5
Dương Đức Hiệp
Dương Đức Hiệp
Ngày sinh: 27-03-1993
Trình độ: Nhân Viên Kế Toán
Năm kinh nghiệm: 2
Võ Thị Út Tiền
Võ Thị Út Tiền
Ngày sinh: 20-06-1988
Trình độ: Kế toán kho
Năm kinh nghiệm: 7
Nguyễn Thị Mỹ Nhân
Nguyễn Thị Mỹ Nhân
Ngày sinh: 10-05-1995
Trình độ: Kế toán
Năm kinh nghiệm: 3
Huỳnh Thị Yến Vi
Huỳnh Thị Yến Vi
Ngày sinh: 20-08-1997
Trình độ: Kế toán
Năm kinh nghiệm: 1
Hồ Anh Luận
Hồ Anh Luận
Ngày sinh: 01-05-1993
Trình độ: Kế Toán - Kiểm Toán
Năm kinh nghiệm: 4
Đoàn Thị Thu Thảo
Đoàn Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 16-10-1997
Trình độ: Nhân Viên Kế Toán
Năm kinh nghiệm: 1