Nguyễn Thị Thúy Trang

Địa chỉ: 76/10 Tô Hiến Thành, Tp.Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 0977927201

Email: trangdomino21021997@gmail.com

Ngày sinh: 1997-02-21

Kinh nghiệm: 1 năm

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Quản trị - Marketting

Ngày đăng: 16-07-2019 169 lượt xem

Học vấn:

Tốt Nghiệp Đại học Quy Nhơn ngành kinh tế đầu tư


Mong muốn:

Tìm vị trí chăm sóc khách hàng


Kinh nghiệm:

Chưa có kinh nghiệm

Ứng Viên Liên Quan
Trần Thị Hương Giang
Trần Thị Hương Giang
Ngày sinh: 15-09-1998
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Huỳnh Thị Ngọc Vi
Huỳnh Thị Ngọc Vi
Ngày sinh: 14-01-1998
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Trần Đắc Thủ
Trần Đắc Thủ
Ngày sinh: 20-10-1990
Trình độ: Trung cấp
Năm kinh nghiệm: 3
Nguyễn Thị Thanh Hồng
Nguyễn Thị Thanh Hồng
Ngày sinh: 30-05-1998
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Phan Thanh Hải
Phan Thanh Hải
Ngày sinh: 25-01-1994
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 3
Đặng Thị Thu Hiếu
Đặng Thị Thu Hiếu
Ngày sinh: 01-05-1994
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 3
Ngô Khải Miên
Ngô Khải Miên
Ngày sinh: 12-11-1988
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 7
Nguyễn Thị Thảo
Nguyễn Thị Thảo
Ngày sinh: 14-05-1993
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 4
Đặng Thị Thu Phương
Đặng Thị Thu Phương
Ngày sinh: 04-04-1996
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Liễu
Nguyễn Thị Liễu
Ngày sinh: 20-09-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Anh Vũ
Nguyễn Anh Vũ
Ngày sinh: 15-1-1991
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 3
Phạm Thị Minh Nguyệt
Phạm Thị Minh Nguyệt
Ngày sinh: 25-12-1989
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 5
Bùi Thị Thanh Thúy
Bùi Thị Thanh Thúy
Ngày sinh: 13-07-1997
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Phạm Thuỳ Trang
Nguyễn Phạm Thuỳ Trang
Ngày sinh: 24-10-1992
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 2
Trần Thị Xuân Nhi
Trần Thị Xuân Nhi
Ngày sinh: 10-01-1993
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Trần Thanh Thảo
Nguyễn Trần Thanh Thảo
Ngày sinh: 07-02-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Phạm Ái Kiều Trinh
Phạm Ái Kiều Trinh
Ngày sinh: 27-03-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Lê Thị Hoàng Oanh
Lê Thị Hoàng Oanh
Ngày sinh: 03-04-1990
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 5
Trần Thị Bích Dân
Trần Thị Bích Dân
Ngày sinh: 01-01-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 0
Đặng Thanh Tùng
Đặng Thanh Tùng
Ngày sinh: 19-06-1993
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 3
Huỳnh Kiều Duyên
Huỳnh Kiều Duyên
Ngày sinh: 07-07-1999
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Lâm Đặng Nguyên Thảo
Lâm Đặng Nguyên Thảo
Ngày sinh: 16-05-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Ngô Thị Hoài
Ngô Thị Hoài
Ngày sinh: 17-02-1992
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 4
Đăng tin việc làm