Nguyễn Thúy Ngân

Địa chỉ: 1Thôn Xuân Phu, Xã An Ninh Tây, Phú Yên

Điện thoại: 0353263873

Email: ngankt34f@gmail.com

Ngày sinh: 1993-07-14

Kinh nghiệm: 3 năm

Chuyên ngành: kế toán

Ngày đăng: 07-08-2019 30 lượt xem

Học vấn:

Tốt nghiệp đại học Quy Nhơn - khoa kế toán


Mong muốn:

Tìm vị trí nhân viên kế toán


Kinh nghiệm:

Đã có kinh nghiệm làm kế toán

Ứng Viên Liên Quan
Nguyễn Thị Kim Phương
Nguyễn Thị Kim Phương
Ngày sinh: --1990
Trình độ: Kế toán
Năm kinh nghiệm: 5
Lê Thị Cẩm Hằng
Lê Thị Cẩm Hằng
Ngày sinh: 23-02-1987
Trình độ: Kế toán
Năm kinh nghiệm: 5
Dương Đức Hiệp
Dương Đức Hiệp
Ngày sinh: 27-03-1993
Trình độ: Nhân Viên Kế Toán
Năm kinh nghiệm: 2
Võ Thị Út Tiền
Võ Thị Út Tiền
Ngày sinh: 20-06-1988
Trình độ: Kế toán kho
Năm kinh nghiệm: 7
Nguyễn Thị Mỹ Nhân
Nguyễn Thị Mỹ Nhân
Ngày sinh: 10-05-1995
Trình độ: Kế toán
Năm kinh nghiệm: 3
Huỳnh Thị Yến Vi
Huỳnh Thị Yến Vi
Ngày sinh: 20-08-1997
Trình độ: Kế toán
Năm kinh nghiệm: 1
Hồ Anh Luận
Hồ Anh Luận
Ngày sinh: 01-05-1993
Trình độ: Kế Toán - Kiểm Toán
Năm kinh nghiệm: 4
Đoàn Thị Thu Thảo
Đoàn Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 16-10-1997
Trình độ: Nhân Viên Kế Toán
Năm kinh nghiệm: 1