Nguyễn Văn Dương

Địa chỉ: 70/2 Hàn Mặc Tử - Ghềnh Ráng - Quy Nhơn

Điện thoại: 0986571711

Email: nguyend211@gmail.com7

Ngày sinh: 1997-01-03

Kinh nghiệm: 1 năm

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Giáo viên - Gia Sư

Ngày đăng: 06-08-2019 20 lượt xem

Học vấn:

Tốt nghiệp đại học sư phạm quy nhơn - sư phạm địa lý


Mong muốn:

Tìm vị trí nhân viên xử lý hình ảnh


Kinh nghiệm:

Đã có kinh nghiệm làm nhân viên văn phòng, partime

Ứng Viên Liên Quan
Thông Trơn Mạc
Thông Trơn Mạc
Ngày sinh: 30-01-1996
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 2
Đăng tin việc làm