Nguyễn Văn Dương

Địa chỉ: 70/2 Hàn Mặc Tử - Ghềnh Ráng - Quy Nhơn

Điện thoại: 0986571711

Email: nguyend211@gmail.com7

Ngày sinh: 1997-01-03

Kinh nghiệm: 1 năm

Chuyên ngành: Sư phạm địa lý

Ngày đăng: 06-08-2019 7 lượt xem

Học vấn:

Tốt nghiệp đại học sư phạm quy nhơn - sư phạm địa lý


Mong muốn:

Tìm vị trí nhân viên xử lý hình ảnh


Kinh nghiệm:

Đã có kinh nghiệm làm nhân viên văn phòng, partime

Ứng Viên Liên Quan