Phạm Hoài Thanh Hoài

Địa chỉ: Thôn Công Chánh, Thị Trấn Tuy Phước

Điện thoại: 0909801524

Email: thanhhoai2211@gmail.com

Ngày sinh: 1982-10-11

Kinh nghiệm: 10 năm

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Kiến trúc - Xây dựng

Ngày đăng: 18-09-2019 105 lượt xem

Học vấn:

Đại Học Công Nghệ TP.Hồ Chí Minh (Hutech) ngành Xây Dựng Dân Dụng và Công Nghiệp


Mong muốn:

Tìm vị trí kỹ sư xây dựng


Kinh nghiệm:

Đã có kinh nghiệm là kỹ thuật hiện trường, kỹ sư xây dựng

Ứng Viên Liên Quan
Nguyễn Ngọc Thiên
Nguyễn Ngọc Thiên
Ngày sinh: 06-09-1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Đặng Hồng Hạnh
Đặng Hồng Hạnh
Ngày sinh: 02-02-1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 4
Trần Quang Tuấn
Trần Quang Tuấn
Ngày sinh: 03-01-1993
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Đoàn Ngọc Hay
Đoàn Ngọc Hay
Ngày sinh: --1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Lê Văn Sanh
Lê Văn Sanh
Ngày sinh: --1996
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 4
Đăng tin việc làm