Trần Quang Tuấn

Địa chỉ: Tịnh Hiệp - Tịnh Sơn - Quảng Ngãi

Điện thoại: 0906990537

Email: tranquangtuanxd34a@gmail.com

Ngày sinh: 1993-01-03

Kinh nghiệm: 3 năm

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Kiến trúc - Xây dựng

Ngày đăng: 08-08-2019 149 lượt xem

Học vấn:

Đại học quy nhơn - kỹ sư xây dựng


Mong muốn:

Tìm vị trí kỹ sư xây dựng


Kinh nghiệm:

Đã có kinh nghiệm làm kỹ sư hiện trường tại công trình

Ứng Viên Liên Quan
Nguyễn Ngọc Thiên
Nguyễn Ngọc Thiên
Ngày sinh: 06-09-1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Phạm Hoài Thanh Hoài
Phạm Hoài Thanh Hoài
Ngày sinh: 11-10-1982
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 10
Đặng Hồng Hạnh
Đặng Hồng Hạnh
Ngày sinh: 02-02-1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 4
Đoàn Ngọc Hay
Đoàn Ngọc Hay
Ngày sinh: --1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Lê Văn Sanh
Lê Văn Sanh
Ngày sinh: --1996
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 4
Đăng tin việc làm