Trần Thu Thảo

Địa chỉ: Cuor Dăng - CưMgar - Đắk Lắk

Điện thoại: 0906470297

Email: Tranthuthao35708@gmail.com

Ngày sinh: 1997-09-30

Kinh nghiệm: 4 năm

Trình độ: Cao đẳng

Chuyên ngành: Y tế - Dược

Ngày đăng: 08-10-2019 142 lượt xem

Học vấn:

Tốt nghiệp cao đẳng y tế Huế


Mong muốn:

Tìm vị trí điều dưỡng viên


Kinh nghiệm:

Đã làm điều dưỡng viên tại bệnh viên nhi Đức Tâm (9/2015 - 8/2019)

Ứng Viên Liên Quan
Nguyễn Thị Thu Thảo
Nguyễn Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 20-10-1989
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 10
Trần Hạnh Thủy
Trần Hạnh Thủy
Ngày sinh: 02-06-1996
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Huỳnh Trần Tuyết Nữ
Huỳnh Trần Tuyết Nữ
Ngày sinh: 19-05-1993
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Đăng tin việc làm