Nguyễn Thị Đài
Nguyễn Thị Đài
Ngày sinh: 20-02-1992
Trình độ: Nhân viên R&D
Năm kinh nghiệm: 2
Trương Văn Pháp
Trương Văn Pháp
Ngày sinh: 29-08-1995
Trình độ: Kỹ thuật cơ khí
Năm kinh nghiệm: 2