Lý Thanh Hải
Lý Thanh Hải
Ngày sinh: 05-06-1984
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 11
Nguyễn Thị Đài
Nguyễn Thị Đài
Ngày sinh: 20-02-1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Trương Văn Pháp
Trương Văn Pháp
Ngày sinh: 29-08-1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Đăng tin việc làm