Nguyễn Anh Xuyên
Nguyễn Anh Xuyên
Ngày sinh: 22-10-1995
Trình độ: công nghệ thông tin
Năm kinh nghiệm: 2