Bùi Bá Long
Bùi Bá Long
Ngày sinh: 14-09-1993
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Võ Thị Tú Quyên
Võ Thị Tú Quyên
Ngày sinh: 12-12-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Anh Xuyên
Nguyễn Anh Xuyên
Ngày sinh: 22-10-1995
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 2
Đăng tin việc làm