Võ Anh Biên
Võ Anh Biên
Ngày sinh: 29-11-1992
Trình độ: Kỹ Sư Điện
Năm kinh nghiệm: 5
Vũ Ngọc Hoàng Anh
Vũ Ngọc Hoàng Anh
Ngày sinh: 14-07-1996
Trình độ: Điện - Điện Tử
Năm kinh nghiệm: 1