Nguyễn Ngọc Thiên
Nguyễn Ngọc Thiên
Ngày sinh: 06-09-1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Phạm Hoài Thanh Hoài
Phạm Hoài Thanh Hoài
Ngày sinh: 11-10-1982
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 10
Đặng Hồng Hạnh
Đặng Hồng Hạnh
Ngày sinh: 02-02-1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 4
Trần Quang Tuấn
Trần Quang Tuấn
Ngày sinh: 03-01-1993
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Đoàn Ngọc Hay
Đoàn Ngọc Hay
Ngày sinh: --1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Lê Văn Sanh
Lê Văn Sanh
Ngày sinh: --1996
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 4
Đăng tin việc làm