Lê Văn Lợi
Lê Văn Lợi
Ngày sinh: 28-03-1998
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Cẩm Nhiên
Nguyễn Thị Cẩm Nhiên
Ngày sinh: 10-06-1987
Trình độ: Trung cấp
Năm kinh nghiệm: 5
Lê Thành Châu
Lê Thành Châu
Ngày sinh: 06-08-1989
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 8
Phạm Hồng Yến Nhi
Phạm Hồng Yến Nhi
Ngày sinh: 16-09-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Phạm Thị Như Quỳnh
Phạm Thị Như Quỳnh
Ngày sinh: 10-03-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Đăng tin việc làm