Phạm Hồng Yến Nhi
Phạm Hồng Yến Nhi
Ngày sinh: 16-09-1997
Trình độ: Cử nhân công nghệ sinh học
Năm kinh nghiệm: 1
Phạm Thị Như Quỳnh
Phạm Thị Như Quỳnh
Ngày sinh: 10-03-1997
Trình độ: Quản lý chất lượng
Năm kinh nghiệm: 1