Võ Dương Minh
Võ Dương Minh
Ngày sinh: 12-10-2000
Trình độ: Quản trị khách sạn
Năm kinh nghiệm: 1