Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Ngày sinh: 16-06-1990
Trình độ: Thiết kế thời trang - công nghệ giày da
Năm kinh nghiệm: 5
Đinh Thị Hồng Loan
Đinh Thị Hồng Loan
Ngày sinh: 05-05-1998
Trình độ: Công nghệ May
Năm kinh nghiệm: 1