Phạm Trúc Như
Phạm Trúc Như
Ngày sinh: 12-08-1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Ngày sinh: 16-06-1990
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 5
Đinh Thị Hồng Loan
Đinh Thị Hồng Loan
Ngày sinh: 05-05-1998
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Đăng tin việc làm