Nguyễn Thị Kiều
Nguyễn Thị Kiều
Ngày sinh: 20-06-1996
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 2
Trương Thị Hậu
Trương Thị Hậu
Ngày sinh: 25-06-1999
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Đăng tin việc làm