Dương Ngọc Toàn
Dương Ngọc Toàn
Ngày sinh: --16/06/1990
Trình độ: Lái Xe Hạng C
Năm kinh nghiệm: 5
Đoàn Thị Ất
Đoàn Thị Ất
Ngày sinh: 02-04-1996
Trình độ: Cử nhân Sử
Năm kinh nghiệm: 1
Trần Văn Lực
Trần Văn Lực
Ngày sinh: 1987-08-20
Trình độ: Vận Tải - Lái Xe
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Đình Minh
Nguyễn Đình Minh
Ngày sinh: 05-02-1994
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Phạm Thị Thảo
Phạm Thị Thảo
Ngày sinh: 20-08-1996
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Huỳnh Quang Trường
Huỳnh Quang Trường
Ngày sinh: 29-07-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thành Luân
Nguyễn Thành Luân
Ngày sinh: 08-01-1996
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Dương Quốc Trí
Dương Quốc Trí
Ngày sinh: 27-04-1996
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Huỳnh Nguyễn Hữu Nhân
Huỳnh Nguyễn Hữu Nhân
Ngày sinh: 29-03-1995
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Trọng Huy
Nguyễn Trọng Huy
Ngày sinh: 05-03-1992
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Huỳnh Tấn Tài
Huỳnh Tấn Tài
Ngày sinh: 01-08-1992
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 4
Lê Văn Lợi
Lê Văn Lợi
Ngày sinh: 28-03-1998
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Cẩm Nhiên
Nguyễn Thị Cẩm Nhiên
Ngày sinh: 10-06-1987
Trình độ: Trung cấp
Năm kinh nghiệm: 5
Lỡ Thành Học
Lỡ Thành Học
Ngày sinh: 08-06-1996
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Trần Lâm Thanh Hằng
Trần Lâm Thanh Hằng
Ngày sinh: 10-09-1993
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Trần Thị Hương Giang
Trần Thị Hương Giang
Ngày sinh: 15-09-1998
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Huỳnh Thị Ngọc Vi
Huỳnh Thị Ngọc Vi
Ngày sinh: 14-01-1998
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Võ Thuý Hà
Võ Thuý Hà
Ngày sinh: 09-05-1998
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Cẩm Tú
Nguyễn Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 15-07-1996
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Trần Minh Phong
Trần Minh Phong
Ngày sinh: 22-06-1991
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Trần Đắc Thủ
Trần Đắc Thủ
Ngày sinh: 20-10-1990
Trình độ: Trung cấp
Năm kinh nghiệm: 3
Trần Thị Trinh Nữ
Trần Thị Trinh Nữ
Ngày sinh: --1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Phạm Thế Vũ
Phạm Thế Vũ
Ngày sinh: 06-06-1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Nguyễn Văn Hiến
Nguyễn Văn Hiến
Ngày sinh: 08-03-1998
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Viết Trọng
Nguyễn Viết Trọng
Ngày sinh: 23-08-1998
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Thuy Thủy
Nguyễn Thị Thuy Thủy
Ngày sinh: 24-04-1996
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Thu Thảo
Nguyễn Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 20-10-1989
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 10
Lý Thị Thùy Trang
Lý Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 11-11-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Tuyền
Nguyễn Thị Tuyền
Ngày sinh: 26-04-2000
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Thị Kiều
Nguyễn Thị Kiều
Ngày sinh: 20-06-1996
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Thị Hương Trà
Nguyễn Thị Hương Trà
Ngày sinh: 25-08-1988
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 10
Nguyễn Thị Thoa
Nguyễn Thị Thoa
Ngày sinh: 02-04-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Lê Nguyễn Ngọc Hà
Lê Nguyễn Ngọc Hà
Ngày sinh: --1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 5
Nguyễn Thị Thanh Hồng
Nguyễn Thị Thanh Hồng
Ngày sinh: 30-05-1998
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Hồng Quang
Nguyễn Hồng Quang
Ngày sinh: 22-09-1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 4
Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt
Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt
Ngày sinh: 10-06-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 0
Phạm Tiến Sỹ
Phạm Tiến Sỹ
Ngày sinh: 01-05-1997
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 0
Nguyễn Văn Quang
Nguyễn Văn Quang
Ngày sinh: 02-06-1995
Trình độ: THCS
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Thị Bích Thuý
Nguyễn Thị Bích Thuý
Ngày sinh: 02-06-1993
Trình độ: Cao học
Năm kinh nghiệm: 3
Thông Trơn Mạc
Thông Trơn Mạc
Ngày sinh: 30-01-1996
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 2
Lý Thanh Hải
Lý Thanh Hải
Ngày sinh: 05-06-1984
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 11
Nguyễn Ngọc Thiên
Nguyễn Ngọc Thiên
Ngày sinh: 06-09-1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Bùi Bá Long
Bùi Bá Long
Ngày sinh: 14-09-1993
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Võ Tường Vy
Võ Tường Vy
Ngày sinh: 24-10-1995
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 2
Phan Thanh Hải
Phan Thanh Hải
Ngày sinh: 25-01-1994
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 3
Hồ Ngọc Bang
Hồ Ngọc Bang
Ngày sinh: 26-08-1993
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Huỳnh Thị Thanh Hoàng
Huỳnh Thị Thanh Hoàng
Ngày sinh: 10-12-1983
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 12
Lê Thị Thanh Hằng
Lê Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 12-04-1994
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Mai Trúc Ly
Mai Trúc Ly
Ngày sinh: 11-03-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 0
Trần Thu Thảo
Trần Thu Thảo
Ngày sinh: 30-09-1997
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 4
Đặng Thị Thu Hiếu
Đặng Thị Thu Hiếu
Ngày sinh: 01-05-1994
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 3
Phạm Thị Minh Trang
Phạm Thị Minh Trang
Ngày sinh: 03-02-1990
Trình độ: Kế toán
Năm kinh nghiệm: 7
Trương Thị Hậu
Trương Thị Hậu
Ngày sinh: 25-06-1999
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Phạm Thị Bảo Trâm
Phạm Thị Bảo Trâm
Ngày sinh: 02-01-1984
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 10
Trần Hạnh Thủy
Trần Hạnh Thủy
Ngày sinh: 02-06-1996
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Lê Thành Châu
Lê Thành Châu
Ngày sinh: 06-08-1989
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 8
Ngô Khải Miên
Ngô Khải Miên
Ngày sinh: 12-11-1988
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 7
Nguyễn Hữu Kim Ngân
Nguyễn Hữu Kim Ngân
Ngày sinh: 27-10-1990
Trình độ: Thạc Sĩ
Năm kinh nghiệm: 6
Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Ngày sinh: 09-09-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Huỳnh Thế Phương Quân
Huỳnh Thế Phương Quân
Ngày sinh: 31-01-1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Thị Lan Hương
Nguyễn Thị Lan Hương
Ngày sinh: 28-12-1991
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 5
Võ Thị Tú Quyên
Võ Thị Tú Quyên
Ngày sinh: 12-12-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Phạm Hoài Thanh Hoài
Phạm Hoài Thanh Hoài
Ngày sinh: 11-10-1982
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 10
Phạm Trúc Như
Phạm Trúc Như
Ngày sinh: 12-08-1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Huỳnh Trần Tuyết Nữ
Huỳnh Trần Tuyết Nữ
Ngày sinh: 19-05-1993
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Nguyễn Thị Thảo
Nguyễn Thị Thảo
Ngày sinh: 14-05-1993
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 4
Đặng Thị Thu Phương
Đặng Thị Thu Phương
Ngày sinh: 04-04-1996
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Lê Thị Xuân Phương
Lê Thị Xuân Phương
Ngày sinh: 29-01-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Phạm Thị Bích Trâm
Phạm Thị Bích Trâm
Ngày sinh: 24-12-1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Thị Kim Phương
Nguyễn Thị Kim Phương
Ngày sinh: --1990
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 5
Đặng Hồng Hạnh
Đặng Hồng Hạnh
Ngày sinh: 02-02-1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 4
Nguyễn Thị Liễu
Nguyễn Thị Liễu
Ngày sinh: 20-09-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Võ Thị Kim Tuyến
Võ Thị Kim Tuyến
Ngày sinh: 19-10-1994
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Nguyễn Anh Vũ
Nguyễn Anh Vũ
Ngày sinh: 15-1-1991
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 3
Nguyễn Thị Đài
Nguyễn Thị Đài
Ngày sinh: 20-02-1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Chu Thúy Huyền
Chu Thúy Huyền
Ngày sinh: 25-04-1996
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Anh Xuyên
Nguyễn Anh Xuyên
Ngày sinh: 22-10-1995
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 2
Phạm Thị Minh Nguyệt
Phạm Thị Minh Nguyệt
Ngày sinh: 25-12-1989
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 5
Bùi Thị Thanh Thúy
Bùi Thị Thanh Thúy
Ngày sinh: 13-07-1997
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 2
Trần Quang Tuấn
Trần Quang Tuấn
Ngày sinh: 03-01-1993
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Nguyễn Thúy Ngân
Nguyễn Thúy Ngân
Ngày sinh: 14-07-1993
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Đăng tin việc làm