Phạm Thị Bích Trâm
Phạm Thị Bích Trâm
Ngày sinh: 24-12-1992
Trình độ: Hành chính văn phòng
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Thị Kim Phương
Nguyễn Thị Kim Phương
Ngày sinh: --1990
Trình độ: Kế toán
Năm kinh nghiệm: 5
Đặng Hồng Hạnh
Đặng Hồng Hạnh
Ngày sinh: 02-02-1992
Trình độ: Kỹ Sư Xây Dựng
Năm kinh nghiệm: 4
Nguyễn Thị Liễu
Nguyễn Thị Liễu
Ngày sinh: 20-09-1997
Trình độ: Quản trị kinh doanh
Năm kinh nghiệm: 1
Võ Thị Kim Tuyến
Võ Thị Kim Tuyến
Ngày sinh: 19-10-1994
Trình độ: Hành chính nhân sự
Năm kinh nghiệm: 3
Nguyễn Anh Vũ
Nguyễn Anh Vũ
Ngày sinh: 15-1-1991
Trình độ: Lễ Tân
Năm kinh nghiệm: 3
Nguyễn Thị Đài
Nguyễn Thị Đài
Ngày sinh: 20-02-1992
Trình độ: Nhân viên R&D
Năm kinh nghiệm: 2
Chu Thúy Huyền
Chu Thúy Huyền
Ngày sinh: 25-04-1996
Trình độ: Tư vấn tuyển sinh
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Anh Xuyên
Nguyễn Anh Xuyên
Ngày sinh: 22-10-1995
Trình độ: công nghệ thông tin
Năm kinh nghiệm: 2
Phạm Thị Minh Nguyệt
Phạm Thị Minh Nguyệt
Ngày sinh: 25-12-1989
Trình độ: Quản trị kinh doanh
Năm kinh nghiệm: 5
Bùi Thị Thanh Thúy
Bùi Thị Thanh Thúy
Ngày sinh: 13-07-1997
Trình độ: Giám Sát Nhà Hàng
Năm kinh nghiệm: 2
Trần Quang Tuấn
Trần Quang Tuấn
Ngày sinh: 03-01-1993
Trình độ: Kỹ sư xây dựng
Năm kinh nghiệm: 3
Nguyễn Thúy Ngân
Nguyễn Thúy Ngân
Ngày sinh: 14-07-1993
Trình độ: kế toán
Năm kinh nghiệm: 3
Phạm Hồng Yến Nhi
Phạm Hồng Yến Nhi
Ngày sinh: 16-09-1997
Trình độ: Cử nhân công nghệ sinh học
Năm kinh nghiệm: 1
Lê Thị Cẩm Hằng
Lê Thị Cẩm Hằng
Ngày sinh: 23-02-1987
Trình độ: Kế toán
Năm kinh nghiệm: 5
Nguyễn Văn Dương
Nguyễn Văn Dương
Ngày sinh: 03-01-1997
Trình độ: Sư phạm địa lý
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Kiều Diễm
Nguyễn Thị Kiều Diễm
Ngày sinh: 24-03-1997
Trình độ: Luật Kinh tế
Năm kinh nghiệm: 1
Võ Anh Biên
Võ Anh Biên
Ngày sinh: 29-11-1992
Trình độ: Kỹ Sư Điện
Năm kinh nghiệm: 5
Nguyễn Phạm Thuỳ Trang
Nguyễn Phạm Thuỳ Trang
Ngày sinh: 24-10-1992
Trình độ: Chăm sóc khách hàng
Năm kinh nghiệm: 2
Đoàn Ngọc Hay
Đoàn Ngọc Hay
Ngày sinh: --1992
Trình độ: Kỹ sư xây dựng
Năm kinh nghiệm: 2
Dương Đức Hiệp
Dương Đức Hiệp
Ngày sinh: 27-03-1993
Trình độ: Nhân Viên Kế Toán
Năm kinh nghiệm: 2
Trần Thị Xuân Nhi
Trần Thị Xuân Nhi
Ngày sinh: 10-01-1993
Trình độ: Hành chính nhân sự
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Trần Thanh Thảo
Nguyễn Trần Thanh Thảo
Ngày sinh: 07-02-1997
Trình độ: Nhân Viên Kinh Doanh
Năm kinh nghiệm: 1
Phạm Ái Kiều Trinh
Phạm Ái Kiều Trinh
Ngày sinh: 27-03-1997
Trình độ: Nhân Viên Văn Phòng
Năm kinh nghiệm: 1
Võ Thị Út Tiền
Võ Thị Út Tiền
Ngày sinh: 20-06-1988
Trình độ: Kế toán kho
Năm kinh nghiệm: 7
Trương Văn Pháp
Trương Văn Pháp
Ngày sinh: 29-08-1995
Trình độ: Kỹ thuật cơ khí
Năm kinh nghiệm: 2
Phạm Thị Như Quỳnh
Phạm Thị Như Quỳnh
Ngày sinh: 10-03-1997
Trình độ: Quản lý chất lượng
Năm kinh nghiệm: 1
Võ Dương Minh
Võ Dương Minh
Ngày sinh: 12-10-2000
Trình độ: Quản trị khách sạn
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Mỹ Nhân
Nguyễn Thị Mỹ Nhân
Ngày sinh: 10-05-1995
Trình độ: Kế toán
Năm kinh nghiệm: 3
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Ngày sinh: 16-06-1990
Trình độ: Thiết kế thời trang - công nghệ giày da
Năm kinh nghiệm: 5
Nguyễn Ngọc Thiên
Nguyễn Ngọc Thiên
Ngày sinh: 06-09-1992
Trình độ: Kỹ sư xây dựng
Năm kinh nghiệm: 3
Lê Thị Hoàng Oanh
Lê Thị Hoàng Oanh
Ngày sinh: 03-04-1990
Trình độ: Quản trị Kinh Doanh
Năm kinh nghiệm: 5
Trần Thị Bích Dân
Trần Thị Bích Dân
Ngày sinh: 01-01-1997
Trình độ: Kinh Tế Đầu Tư
Năm kinh nghiệm: 0
Đặng Thanh Tùng
Đặng Thanh Tùng
Ngày sinh: 19-06-1993
Trình độ: Quản trị kinh doanh
Năm kinh nghiệm: 3
Huỳnh Thị Yến Vi
Huỳnh Thị Yến Vi
Ngày sinh: 20-08-1997
Trình độ: Kế toán
Năm kinh nghiệm: 1
Đinh Thị Hồng Loan
Đinh Thị Hồng Loan
Ngày sinh: 05-05-1998
Trình độ: Công nghệ May
Năm kinh nghiệm: 1
Huỳnh Kiều Duyên
Huỳnh Kiều Duyên
Ngày sinh: 07-07-1999
Trình độ: Quản trị Nhà hàng- Khách Sạn
Năm kinh nghiệm: 1
Vũ Ngọc Hoàng Anh
Vũ Ngọc Hoàng Anh
Ngày sinh: 14-07-1996
Trình độ: Điện - Điện Tử
Năm kinh nghiệm: 1
Lê Văn Sanh
Lê Văn Sanh
Ngày sinh: --1996
Trình độ: Kỹ sư xây dựng
Năm kinh nghiệm: 4
Hồ Anh Luận
Hồ Anh Luận
Ngày sinh: 01-05-1993
Trình độ: Kế Toán - Kiểm Toán
Năm kinh nghiệm: 4
Lâm Đặng Nguyên Thảo
Lâm Đặng Nguyên Thảo
Ngày sinh: 16-05-1997
Trình độ: Chăm sóc khách hàng
Năm kinh nghiệm: 1
Ngô Thị Hoài
Ngô Thị Hoài
Ngày sinh: 17-02-1992
Trình độ: Quảng lý cửa hàng
Năm kinh nghiệm: 4
Nguyễn Thị Hạnh
Nguyễn Thị Hạnh
Ngày sinh: 16-01-1999
Trình độ: Dược sĩ
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Hồng Nga
Nguyễn Thị Hồng Nga
Ngày sinh: 18-04-1997
Trình độ: Luật Kinh Tế
Năm kinh nghiệm: 1
Đoàn Thị Thu Thảo
Đoàn Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 16-10-1997
Trình độ: Nhân Viên Kế Toán
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Thúy Trang
Nguyễn Thị Thúy Trang
Ngày sinh: 21-02-1997
Trình độ: Chăm sóc khách hàng
Năm kinh nghiệm: 1