Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt
Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt
Ngày sinh: 10-06-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 0
Phạm Tiến Sỹ
Phạm Tiến Sỹ
Ngày sinh: 01-05-1997
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 0
Nguyễn Văn Quang
Nguyễn Văn Quang
Ngày sinh: 02-06-1995
Trình độ: THCS
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Thị Bích Thuý
Nguyễn Thị Bích Thuý
Ngày sinh: 02-06-1993
Trình độ: Cao học
Năm kinh nghiệm: 3
Thông Trơn Mạc
Thông Trơn Mạc
Ngày sinh: 30-01-1996
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 2
Lý Thanh Hải
Lý Thanh Hải
Ngày sinh: 05-06-1984
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 11
Nguyễn Ngọc Thiên
Nguyễn Ngọc Thiên
Ngày sinh: 06-09-1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Bùi Bá Long
Bùi Bá Long
Ngày sinh: 14-09-1993
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Võ Tường Vy
Võ Tường Vy
Ngày sinh: 24-10-1995
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 2
Phan Thanh Hải
Phan Thanh Hải
Ngày sinh: 25-01-1994
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 3
Hồ Ngọc Bang
Hồ Ngọc Bang
Ngày sinh: 26-08-1993
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Huỳnh Thị Thanh Hoàng
Huỳnh Thị Thanh Hoàng
Ngày sinh: 10-12-1983
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 12
Lê Thị Thanh Hằng
Lê Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 12-04-1994
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Mai Trúc Ly
Mai Trúc Ly
Ngày sinh: 11-03-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 0
Trần Thu Thảo
Trần Thu Thảo
Ngày sinh: 30-09-1997
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 4
Đặng Thị Thu Hiếu
Đặng Thị Thu Hiếu
Ngày sinh: 01-05-1994
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 3
Lý Thị Thùy Trang
Lý Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 11-11-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Phạm Thị Minh Trang
Phạm Thị Minh Trang
Ngày sinh: 03-02-1990
Trình độ: Kế toán
Năm kinh nghiệm: 7
Trương Thị Hậu
Trương Thị Hậu
Ngày sinh: 25-06-1999
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Phạm Thị Bảo Trâm
Phạm Thị Bảo Trâm
Ngày sinh: 02-01-1984
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 10
Trần Hạnh Thủy
Trần Hạnh Thủy
Ngày sinh: 02-06-1996
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Lê Thành Châu
Lê Thành Châu
Ngày sinh: 06-08-1989
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 8
Ngô Khải Miên
Ngô Khải Miên
Ngày sinh: 12-11-1988
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 7
Nguyễn Hữu Kim Ngân
Nguyễn Hữu Kim Ngân
Ngày sinh: 27-10-1990
Trình độ: Thạc Sĩ
Năm kinh nghiệm: 6
Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Ngày sinh: 09-09-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Huỳnh Thế Phương Quân
Huỳnh Thế Phương Quân
Ngày sinh: 31-01-1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Thị Lan Hương
Nguyễn Thị Lan Hương
Ngày sinh: 28-12-1991
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 5
Võ Thị Tú Quyên
Võ Thị Tú Quyên
Ngày sinh: 12-12-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Phạm Hoài Thanh Hoài
Phạm Hoài Thanh Hoài
Ngày sinh: 11-10-1982
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 10
Phạm Trúc Như
Phạm Trúc Như
Ngày sinh: 12-08-1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Huỳnh Trần Tuyết Nữ
Huỳnh Trần Tuyết Nữ
Ngày sinh: 19-05-1993
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Nguyễn Thị Thảo
Nguyễn Thị Thảo
Ngày sinh: 14-05-1993
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 4
Đặng Thị Thu Phương
Đặng Thị Thu Phương
Ngày sinh: 04-04-1996
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Lê Thị Xuân Phương
Lê Thị Xuân Phương
Ngày sinh: 29-01-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Phạm Thị Bích Trâm
Phạm Thị Bích Trâm
Ngày sinh: 24-12-1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Thị Kim Phương
Nguyễn Thị Kim Phương
Ngày sinh: --1990
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 5
Đặng Hồng Hạnh
Đặng Hồng Hạnh
Ngày sinh: 02-02-1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 4
Nguyễn Thị Liễu
Nguyễn Thị Liễu
Ngày sinh: 20-09-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Võ Thị Kim Tuyến
Võ Thị Kim Tuyến
Ngày sinh: 19-10-1994
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Nguyễn Anh Vũ
Nguyễn Anh Vũ
Ngày sinh: 15-1-1991
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 3
Nguyễn Thị Đài
Nguyễn Thị Đài
Ngày sinh: 20-02-1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Chu Thúy Huyền
Chu Thúy Huyền
Ngày sinh: 25-04-1996
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Anh Xuyên
Nguyễn Anh Xuyên
Ngày sinh: 22-10-1995
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 2
Phạm Thị Minh Nguyệt
Phạm Thị Minh Nguyệt
Ngày sinh: 25-12-1989
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 5
Bùi Thị Thanh Thúy
Bùi Thị Thanh Thúy
Ngày sinh: 13-07-1997
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 2
Trần Quang Tuấn
Trần Quang Tuấn
Ngày sinh: 03-01-1993
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Nguyễn Thúy Ngân
Nguyễn Thúy Ngân
Ngày sinh: 14-07-1993
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Phạm Hồng Yến Nhi
Phạm Hồng Yến Nhi
Ngày sinh: 16-09-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Lê Thị Cẩm Hằng
Lê Thị Cẩm Hằng
Ngày sinh: 23-02-1987
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 5
Nguyễn Văn Dương
Nguyễn Văn Dương
Ngày sinh: 03-01-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Kiều Diễm
Nguyễn Thị Kiều Diễm
Ngày sinh: 24-03-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Võ Anh Biên
Võ Anh Biên
Ngày sinh: 29-11-1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 5
Nguyễn Phạm Thuỳ Trang
Nguyễn Phạm Thuỳ Trang
Ngày sinh: 24-10-1992
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 2
Đoàn Ngọc Hay
Đoàn Ngọc Hay
Ngày sinh: --1992
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Dương Đức Hiệp
Dương Đức Hiệp
Ngày sinh: 27-03-1993
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Trần Thị Xuân Nhi
Trần Thị Xuân Nhi
Ngày sinh: 10-01-1993
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Nguyễn Trần Thanh Thảo
Nguyễn Trần Thanh Thảo
Ngày sinh: 07-02-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Phạm Ái Kiều Trinh
Phạm Ái Kiều Trinh
Ngày sinh: 27-03-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Võ Thị Út Tiền
Võ Thị Út Tiền
Ngày sinh: 20-06-1988
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 7
Trương Văn Pháp
Trương Văn Pháp
Ngày sinh: 29-08-1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Phạm Thị Như Quỳnh
Phạm Thị Như Quỳnh
Ngày sinh: 10-03-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Võ Dương Minh
Võ Dương Minh
Ngày sinh: 12-10-2000
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Mỹ Nhân
Nguyễn Thị Mỹ Nhân
Ngày sinh: 10-05-1995
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 3
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Ngày sinh: 16-06-1990
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 5
Lê Thị Hoàng Oanh
Lê Thị Hoàng Oanh
Ngày sinh: 03-04-1990
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 5
Trần Thị Bích Dân
Trần Thị Bích Dân
Ngày sinh: 01-01-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 0
Đặng Thanh Tùng
Đặng Thanh Tùng
Ngày sinh: 19-06-1993
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 3
Huỳnh Thị Yến Vi
Huỳnh Thị Yến Vi
Ngày sinh: 20-08-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Đinh Thị Hồng Loan
Đinh Thị Hồng Loan
Ngày sinh: 05-05-1998
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Huỳnh Kiều Duyên
Huỳnh Kiều Duyên
Ngày sinh: 07-07-1999
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Vũ Ngọc Hoàng Anh
Vũ Ngọc Hoàng Anh
Ngày sinh: 14-07-1996
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Lê Văn Sanh
Lê Văn Sanh
Ngày sinh: --1996
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 4
Hồ Anh Luận
Hồ Anh Luận
Ngày sinh: 01-05-1993
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 4
Lâm Đặng Nguyên Thảo
Lâm Đặng Nguyên Thảo
Ngày sinh: 16-05-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Ngô Thị Hoài
Ngô Thị Hoài
Ngày sinh: 17-02-1992
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 4
Nguyễn Thị Hạnh
Nguyễn Thị Hạnh
Ngày sinh: 16-01-1999
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Hồng Nga
Nguyễn Thị Hồng Nga
Ngày sinh: 18-04-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Đoàn Thị Thu Thảo
Đoàn Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 16-10-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Thúy Trang
Nguyễn Thị Thúy Trang
Ngày sinh: 21-02-1997
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 1
Đăng tin việc làm