Dương Ngọc Toàn
Dương Ngọc Toàn
Ngày sinh: --16/06/1990
Trình độ: Lái Xe Hạng C
Năm kinh nghiệm: 5
Trần Văn Lực
Trần Văn Lực
Ngày sinh: 1987-08-20
Trình độ: Vận Tải - Lái Xe
Năm kinh nghiệm: 2
Dương Quốc Trí
Dương Quốc Trí
Ngày sinh: 27-04-1996
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Nguyễn Thị Thuy Thủy
Nguyễn Thị Thuy Thủy
Ngày sinh: 24-04-1996
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 1
Phạm Tiến Sỹ
Phạm Tiến Sỹ
Ngày sinh: 01-05-1997
Trình độ: THPT
Năm kinh nghiệm: 0
Đăng tin việc làm