Nguyễn Thị Thu Thảo
Nguyễn Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 20-10-1989
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 10
Trần Thu Thảo
Trần Thu Thảo
Ngày sinh: 30-09-1997
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 4
Trần Hạnh Thủy
Trần Hạnh Thủy
Ngày sinh: 02-06-1996
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 1
Huỳnh Trần Tuyết Nữ
Huỳnh Trần Tuyết Nữ
Ngày sinh: 19-05-1993
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 3
Đăng tin việc làm