Đăng hồ sơ
Lê Đức Duy

Ngày sinh: 05-10-1994

Kế toán - Kiểm toán

Năm kinh nghiệm: 2

Tô Thị Ngọc Anh

Ngày sinh: 05-07-1994

Kế toán - Kiểm toán

Năm kinh nghiệm: 3

nguyễn thành đồng

Ngày sinh: 21-09-1994

Kế toán - Kiểm toán

Năm kinh nghiệm: 1

Đặng Minh Hiệp

Ngày sinh: 01-02-1993

Kế toán - Kiểm toán

Năm kinh nghiệm: 1

Nguyễn Thị Mai Trâm

Ngày sinh: 21-09-1994

Kế toán - Kiểm toán

Năm kinh nghiệm: 2

Đào Thị Duyên Thảo

Ngày sinh: 08-04-1995

Kế toán - Kiểm toán

Năm kinh nghiệm: 1

Phạm Thị Kim Oanh

Ngày sinh: 25-05-1991

Kế toán - Kiểm toán

Năm kinh nghiệm: 2

Đặng Thị Ngọc Trâm

Ngày sinh: 15-06-1993

Kế toán - Kiểm toán

Năm kinh nghiệm: 1

Nguyễn Xuân Tài

Ngày sinh: 22-10-1995

Kế toán - Kiểm toán

Năm kinh nghiệm: 1

Nguyễn Thị Thanh Hiệp

Ngày sinh: 15-11-1979

Kế toán - Kiểm toán

Năm kinh nghiệm: 12

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Ngày sinh: 20-02-1993

Kế toán - Kiểm toán

Năm kinh nghiệm: 2

Hà Giang

Ngày sinh: 15-09-1995

Kế toán - Kiểm toán

Năm kinh nghiệm: 1

Trần Thị Mỹ Hạnh

Ngày sinh: 22-05-1994

Kế toán - Kiểm toán

Năm kinh nghiệm: 0

Nguyễn Trường Thạnh

Ngày sinh: 24-05-1994

Kế toán - Kiểm toán

Năm kinh nghiệm: 1

Hoàng Thị Hồng Dung

Ngày sinh: 17-04-1995

Kế toán - Kiểm toán

Năm kinh nghiệm: 1

Nguyễn Thị Huế

Ngày sinh: 10-10-1988

Kế toán - Kiểm toán

Năm kinh nghiệm: 6

Đỗ Thị Quế Hương

Ngày sinh: 19-05-1989

Kế toán - Kiểm toán

Năm kinh nghiệm: 2

Lương Thị Nhung

Ngày sinh: 22-04-1994

Kế toán - Kiểm toán

Năm kinh nghiệm: 2

Nguyễn Thị Tính

Ngày sinh: 18-01-1995

Kế toán - Kiểm toán

Năm kinh nghiệm: 0

Huỳnh Thị Nhựt

Ngày sinh: 22-12-1988

Kế toán - Kiểm toán

Năm kinh nghiệm: 7

Nguyễn Hương Xuân

Ngày sinh: 18-02-1992

Kế toán - Kiểm toán

Năm kinh nghiệm: 2