Đăng hồ sơ
Hà Thanh Nguyên

Ngày sinh: 18-07-1994

Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Năm kinh nghiệm: 2

Nguyễn Xuân Hiếu

Ngày sinh: 26-02-1991

Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Năm kinh nghiệm: 0

Nguyễn Võ Hoàng Hiếu

Ngày sinh: 15-02-1991

Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Năm kinh nghiệm: 6

Ngô Thị Hải

Ngày sinh: 10-10-1991

Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Năm kinh nghiệm: 4

lê thị thu thúy

Ngày sinh: 08-11-1995

Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Năm kinh nghiệm: 0

Phạm Thành Thật

Ngày sinh: 25-07-1988

Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Năm kinh nghiệm: 3

Lê Thị vân

Ngày sinh: 10-06-1990

Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Năm kinh nghiệm: 3

Đinh Thị Quyên

Ngày sinh: 06-01-1991

Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Năm kinh nghiệm: 4