Đăng hồ sơ
Nguyễn Thanh Tùng

Ngày sinh: 06-04-2003

Sinh viên - Làm thêm

Năm kinh nghiệm: 0

Nguyễn Bình An

Ngày sinh: 03-09-2004

Sinh viên - Làm thêm

Năm kinh nghiệm: 0

Phạm Hoàng Tùng

Ngày sinh: 07-07-2003

Sinh viên - Làm thêm

Năm kinh nghiệm: 0

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Ngày sinh: 20-05-1996

Sinh viên - Làm thêm

Năm kinh nghiệm: 2

MAI BÁ THẠNH

Ngày sinh: 23-05-1995

Sinh viên - Làm thêm

Năm kinh nghiệm: 3