Đăng hồ sơ
Lê Phụng Thiên Thi

Ngày sinh: 20-08-1986

Thiết kế - Mỹ thuật

Năm kinh nghiệm: 4

Nguyễn Tiến Hạnh

Ngày sinh: 29-06-1991

Thiết kế - Mỹ thuật

Năm kinh nghiệm: 3