Đăng hồ sơ
Trịnh Thị Kim Thư

Ngày sinh: 01-04-1992

Quản trị - Marketting

Năm kinh nghiệm: 2

Trần quốc tuấn

Ngày sinh: 14-11-1991

Vận tải - Lái xe

Năm kinh nghiệm: 7

Hà Thanh Nguyên

Ngày sinh: 18-07-1994

Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Năm kinh nghiệm: 2

Bùi Văn Đạt

Ngày sinh: 10-10-1983

Lao động phổ thông

Năm kinh nghiệm: 10

Nguyễn Viết Hiền

Ngày sinh: 27-02-1997

Lao động phổ thông

Năm kinh nghiệm: 5

Lê Đức Duy

Ngày sinh: 05-10-1994

Kế toán - Kiểm toán

Năm kinh nghiệm: 2

Nguyễn Thanh Tùng

Ngày sinh: 06-04-2003

Sinh viên - Làm thêm

Năm kinh nghiệm: 0

Nguyễn Triều

Ngày sinh: 27-06-1987

Quản trị - Marketting

Năm kinh nghiệm: 6

Nguyễn bá lộc

Ngày sinh: 10-11-1998

Vận tải - Lái xe

Năm kinh nghiệm: 1

Nguyễn Bình An

Ngày sinh: 03-09-2004

Sinh viên - Làm thêm

Năm kinh nghiệm: 0

Thái Văn Bình

Ngày sinh: 05-11-1996

Vận tải - Lái xe

Năm kinh nghiệm: 2

Nguyễn hữu sang

Ngày sinh: 20-04-1989

Vận tải - Lái xe

Năm kinh nghiệm: 10

Phạm Hoàng Tùng

Ngày sinh: 07-07-2003

Sinh viên - Làm thêm

Năm kinh nghiệm: 0

Hoàng Văn Hâu

Ngày sinh: 20-02-1991

Lao động phổ thông

Năm kinh nghiệm: 1

Nguyễn Hữu Khuê

Ngày sinh: 20-07-1994

Lao động phổ thông

Năm kinh nghiệm: 4

Nguyễn Ngọc tân

Ngày sinh: 20-07-1996

Công nghệ thông tin

Năm kinh nghiệm: 0

Nguyễn Văn Hùng

Ngày sinh: 07-05-1997

Điện - Điện tử

Năm kinh nghiệm: 2

Huỳnh Văn Cư

Ngày sinh: 02-05-1990

Vận tải - Lái xe

Năm kinh nghiệm: 5

Cao Nguyên Cương

Ngày sinh: 09-10-1992

Kiến trúc - Xây dựng

Năm kinh nghiệm: 2

Lò Hiếu Nghĩa

Ngày sinh: 24-02-1994

Hành chính - Luật

Năm kinh nghiệm: 0

Hoàng Nguyễn Minh Tân

Ngày sinh: 17-09-1989

Vận tải - Lái xe

Năm kinh nghiệm: 6

Nguyễn Ngô Huyền Diệu

Ngày sinh: 18-05-1996

Giáo viên - Gia Sư

Năm kinh nghiệm: 0

Trần Ngọc Nghĩa

Ngày sinh: 05-08-1987

Quản trị - Marketting

Năm kinh nghiệm: 4

Nguyễn Xuân Hiếu

Ngày sinh: 26-02-1991

Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Năm kinh nghiệm: 0

Tô Thị Ngọc Anh

Ngày sinh: 05-07-1994

Kế toán - Kiểm toán

Năm kinh nghiệm: 3

Lê Trung

Ngày sinh: 25-11-1992

Quản trị - Marketting

Năm kinh nghiệm: 3

Thái Văn Lạc

Ngày sinh: 14-04-1992

Vận tải - Lái xe

Năm kinh nghiệm: 5

Phan Đình Vượng

Ngày sinh: 27-09-1981

Hành chính - Luật

Năm kinh nghiệm: 7

Nguyễn Võ Hoàng Hiếu

Ngày sinh: 15-02-1991

Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Năm kinh nghiệm: 6

Trần Ngọc Hy

Ngày sinh: 10-04-1995

Du lịch - Ngoại ngữ

Năm kinh nghiệm: 0

Đỗ Hữu Định

Ngày sinh: 13-12-1994

Kiến trúc - Xây dựng

Năm kinh nghiệm: 0

Lê Trọng Nguyễn

Ngày sinh: 18-10-1991

Vận tải - Lái xe

Năm kinh nghiệm: 2

Tô Thành Công

Ngày sinh: 26-05-1986

Giáo viên - Gia Sư

Năm kinh nghiệm: 9

Trần Ngọc Hy

Ngày sinh: 10-04-1995

Du lịch - Ngoại ngữ

Năm kinh nghiệm: 0

Doãn Tiến Tuấn

Ngày sinh: 01-05-1996

Hành chính - Luật

Năm kinh nghiệm: 0

Nguyễn Như Quỳnh

Ngày sinh: 03-02-1995

Lao động phổ thông

Năm kinh nghiệm: 1

nguyễn thành đồng

Ngày sinh: 21-09-1994

Kế toán - Kiểm toán

Năm kinh nghiệm: 1

nguyễn quốc ti

Ngày sinh: 19-11-1991

Kiến trúc - Xây dựng

Năm kinh nghiệm: 3

Đặng Minh Hiệp

Ngày sinh: 01-02-1993

Kế toán - Kiểm toán

Năm kinh nghiệm: 1

Phạm Minh Cường

Ngày sinh: 28-04-1996

Hành chính - Luật

Năm kinh nghiệm: 0

Nguyễn Minh Đức

Ngày sinh: 26-03-1992

Kiến trúc - Xây dựng

Năm kinh nghiệm: 1

Võ Thành Kiên

Ngày sinh: 10-08-1992

Quản trị - Marketting

Năm kinh nghiệm: 3

Lâm Kim Ngân

Ngày sinh: 29-07-1992

Giáo viên - Gia Sư

Năm kinh nghiệm: 0

lê chí huy

Ngày sinh: 11-11-1996

Lao động phổ thông

Năm kinh nghiệm: 8

Nguyễn Văn Hiền

Ngày sinh: 26-03-1987

Công nghệ thông tin

Năm kinh nghiệm: 6

Phạm Thị Hải Hà

Ngày sinh: 05-01-1986

Lao động phổ thông

Năm kinh nghiệm: 0

Lê Thị Thùy Trang

Ngày sinh: 24-10-1990

Hành chính - Luật

Năm kinh nghiệm: 5

Vi Văn Tình

Ngày sinh: 06-05-1995

Giáo viên - Gia Sư

Năm kinh nghiệm: 0

Phạm Thanh Thanh

Ngày sinh: 24-11-1996

Vận tải - Lái xe

Năm kinh nghiệm: 2

Lê Ngọc Duẩn

Ngày sinh: 10-09-1996

Lao động phổ thông

Năm kinh nghiệm: 1

Tuvan

Ngày sinh: 09-09-1993

Vận tải - Lái xe

Năm kinh nghiệm: 2

Vy thành thắng

Ngày sinh: 10-05-1990

Cơ khí - Chế tạo

Năm kinh nghiệm: 1

Nguyễn Thị Mai Trâm

Ngày sinh: 21-09-1994

Kế toán - Kiểm toán

Năm kinh nghiệm: 2

Đặng Mai Long

Ngày sinh: 09-04-1979

Vận tải - Lái xe

Năm kinh nghiệm: 18

Đặng Thị Thủy Tiên

Ngày sinh: 03-05-1998

Bưu chính viễn thông

Năm kinh nghiệm: 0

Đào Thị Duyên Thảo

Ngày sinh: 08-04-1995

Kế toán - Kiểm toán

Năm kinh nghiệm: 1

Đặng Mai Long

Ngày sinh: 09-04-1979

Vận tải - Lái xe

Năm kinh nghiệm: 18

Phạm Thị Kim Oanh

Ngày sinh: 25-05-1991

Kế toán - Kiểm toán

Năm kinh nghiệm: 2

Nguyễn Hoàng Nam

Ngày sinh: 17-09-1995

Điện - Điện tử

Năm kinh nghiệm: 7

Nguyenvanthang

Ngày sinh: 31-01-1994

Điện - Điện tử

Năm kinh nghiệm: 1