Nhân Viên Bán Hàng

Tchang Apple Watch
Ngày đăng: 02-08-2019 102 lượt xem

Số lượng: 1

Khu vực: Thành phố Quy Nhơn

Mô tả:

  • Tchang Apple Watch cần tuyển nhân viên bán hàng đồng hồ và điện thoại
  • Làm việc từ theo ca hoặc full ngày. (thứ bảy, CN không nghỉ) 

Yêu cầu:

  • Siêng năng, nhiệt tình, trung thực
  • Ưu tiên ngoại hình. 

Quyền lợi:

  • Lương cơ bản: 3.000.000đ
  • Bán sản phẩm có chiết khấu hoa hồng.

Liên hệ:

TCHANG APPLE WATCH

  • Địa chỉ: CN1: 02A Trần Nguyên Đán
                  CN2: 76 Mai Xuân Thưởng - tp Quy Nhơn
  • Liên hệ: 033.301.7922 (Hân)
Tin Liên Quan
Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng
Ngày đăng: 17-10-2019117 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 16-10-2019121 lượt xem
Nhân Viên Thị Trường
Ngày đăng: 15-10-201970 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 14-10-2019133 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 12-10-2019174 lượt xem
Nhân Viên Giao Nhận Hàng
Ngày đăng: 11-10-2019131 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 10-10-2019267 lượt xem
Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng
Ngày đăng: 10-10-2019200 lượt xem
Nhân Viên Thị Trường
Ngày đăng: 08-10-2019126 lượt xem
Giao Dịch Viên
Ngày đăng: 08-10-2019331 lượt xem
Nhân Viên Tư Vấn
Ngày đăng: 08-10-2019130 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 05-10-2019184 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 03-10-201994 lượt xem
Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng
Ngày đăng: 02-10-2019235 lượt xem
Kế Toán Bán Hàng
Ngày đăng: 02-10-201989 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 01-10-2019121 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 27-09-2019124 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 27-09-201998 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 26-09-2019152 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 25-09-201979 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 24-09-2019135 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 24-09-201993 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 23-09-2019129 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 21-09-2019172 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 20-09-201983 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 19-09-2019126 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 18-09-2019176 lượt xem
Chăm Sóc Khách Hàng
Ngày đăng: 18-09-2019182 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 18-09-2019137 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 17-09-2019186 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 14-09-2019186 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 13-09-2019189 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 13-09-2019142 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 12-09-2019158 lượt xem
Nhân Viên Tư Vấn
Ngày đăng: 12-09-2019178 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 11-09-2019178 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 10-09-2019117 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 06-09-2019107 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 31-08-2019146 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 30-08-201983 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 23-08-2019132 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 23-08-2019141 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 22-08-2019106 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 22-08-2019141 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 21-08-201976 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 17-08-201988 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 15-08-2019103 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 10-08-2019119 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 09-08-201967 lượt xem
Nhân Viên Bán Hàng
Ngày đăng: 08-08-2019122 lượt xem
Đăng tin việc làm