Nhân Viên Phục Vụ

Căn Tin Trường ĐH Quy Nhơn
Ngày đăng: 03-09-2019 102 lượt xem

Số lượng: 5

Khu vực: Thành phố Quy Nhơn

Mô tả:

  • Căn Tin Trường ĐH Quy Nhơn cần tuyển nhân viên phục vụ

Yêu cầu:

  • Siêng năng, ăn nói tốt

Quyền lợi:

  • Mức lương trao đổi trực tiếp

Liên hệ:

CĂN TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

  • Địa chỉ: Đại học Quy Nhơn, Tp Quy Nhơn, Bình Định
  • Liên hệ: 0977455489 - 0906292753
Tin Liên Quan
Nhân Viên Phụ Bếp
Ngày đăng: 19-11-201941 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 15-11-201956 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 14-11-201951 lượt xem
Nhân Viên Order
Ngày đăng: 08-11-201964 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 06-11-201949 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 04-11-201960 lượt xem
Nhân Viên Phụ Bếp
Ngày đăng: 02-11-201970 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 02-11-201959 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 01-11-201958 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 31-10-201969 lượt xem
Nhân Viên Tạp Vụ
Ngày đăng: 31-10-201958 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 23-10-201974 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 23-10-2019115 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 19-10-2019104 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 19-10-201982 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 18-10-201987 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 10-10-2019176 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 09-10-201996 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 07-10-201956 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 07-10-201985 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 05-10-201963 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 03-10-201968 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 02-10-201979 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 01-10-201955 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 30-09-201975 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 28-09-201988 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 27-09-201950 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 27-09-201969 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 26-09-201988 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 25-09-201966 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 25-09-201999 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 24-09-201985 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 24-09-201967 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 23-09-2019100 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 21-09-201969 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 20-09-2019101 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 19-09-2019127 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 18-09-2019114 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 18-09-2019102 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 17-09-2019135 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 16-09-2019161 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 16-09-2019136 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 13-09-2019114 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 12-09-201988 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 11-09-2019152 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 10-09-201996 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 10-09-201998 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 09-09-201995 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 07-09-201987 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 06-09-201985 lượt xem
Đăng tin việc làm