Nhân Viên Phục Vụ

Honey Coffee- Tea
Ngày đăng: 07-10-2019 70 lượt xem

Số lượng: 1

Khu vực: Thành phố Quy Nhơn

Mô tả:

  • Honey Coffee- Tea cần tuyển nhân viên phục vụ

Yêu cầu:

  • Nhanh nhẹn, linh hoạt, vui vẻ, hòa đồng, có ý thức và trách nhiệm.

Quyền lợi:

  • Lương: thỏa thuận
  • Thưởng: lễ, tết và có thái độ tốt trong công việc.

Liên hệ:

  • HONEY COFFEE - TEA
  • Địa chỉ: 77 Nguyễn Nhạc, Quy Nhơn, Bình Định.
  • Điện thoại: 0349682886
Tin Liên Quan
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 10-10-2019146 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 09-10-201958 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 07-10-201945 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 05-10-201961 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 03-10-201965 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 02-10-201963 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 01-10-201947 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 30-09-201962 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 28-09-201982 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 27-09-201940 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 27-09-201962 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 26-09-201976 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 25-09-201953 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 25-09-201985 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 24-09-201966 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 24-09-201951 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 23-09-201985 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 21-09-201959 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 20-09-201992 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 19-09-2019113 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 18-09-2019105 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 18-09-201995 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 17-09-2019129 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 16-09-2019133 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 16-09-2019127 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 13-09-2019109 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 12-09-201984 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 11-09-2019144 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 10-09-201992 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 10-09-201980 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 09-09-201987 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 07-09-201979 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 06-09-201978 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 05-09-201977 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 05-09-201976 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 04-09-201953 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 03-09-201994 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 03-09-201963 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 31-08-201985 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 29-08-201958 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 28-08-201958 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 28-08-201978 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 27-08-201944 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 27-08-201975 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 23-08-201977 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 23-08-201987 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 21-08-2019115 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 21-08-201983 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 20-08-201985 lượt xem
Nhân Viên Phục Vụ
Ngày đăng: 20-08-2019106 lượt xem
Đăng tin việc làm