Nhân Viên Thu Ngân

Cafe Kanimo
Ngày đăng: 06-09-2019 122 lượt xem

Số lượng: 1

Khu vực: Thành phố Quy Nhơn

Mô tả:

  • Cafe Kanimo cần tuyển nhân viên thu ngân
  • Ưu tiên ca sáng

Yêu cầu:

  • Ngoại hình: ưa nhìn
  • Trung thực, chăm chỉ, nhiệt tình
  • Có trách nhiệm trong công việc

Quyền lợi:

  • Lương thỏa thuận

Liên hệ:

CAFE KANIMO

  • Địa chỉ: 120 Vũ Bão, tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
  • Điện thoại: 0908 65 29 67 (My 91)
Tin Liên Quan
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 04-01-2020141 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 03-01-202063 lượt xem
Tuyển Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 31-12-201957 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 19-12-2019104 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 17-12-201983 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 16-12-201972 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 16-12-201994 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 10-12-201986 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 07-12-201994 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 06-12-201988 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 02-12-201991 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 26-11-2019108 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 23-11-2019114 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 22-11-2019146 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 18-11-2019173 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 18-11-2019104 lượt xem
Nhân Viên Pha Chế
Ngày đăng: 08-11-2019119 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 08-11-2019141 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 04-11-2019243 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 30-10-2019124 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 26-10-2019100 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 24-10-2019200 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 18-10-2019236 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 15-10-2019232 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 14-10-2019202 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 05-10-2019150 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 03-10-201996 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 02-10-2019147 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 30-09-2019183 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 28-09-2019125 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 26-09-2019133 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 24-09-201982 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 20-09-2019132 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 20-09-2019198 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 19-09-2019162 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 17-09-2019139 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 12-09-2019137 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 07-09-2019142 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 04-09-201996 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 03-09-2019204 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 26-08-2019191 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 23-08-2019127 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 21-08-2019158 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 20-08-2019124 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 17-08-2019150 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 14-08-2019134 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 14-08-2019111 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 14-08-2019103 lượt xem
Nhân Viên Thu Ngân
Ngày đăng: 13-08-201983 lượt xem
Nhân Viên Lễ Tân
Ngày đăng: 12-08-2019142 lượt xem
Đăng tin việc làm