Pha Chế

Cafe Gattino
Ngày đăng: 10-09-2019 62 lượt xem

Số lượng: 1

Khu vực: Thành phố Quy Nhơn

Mô tả:

  • Cafe Gattino cần tuyển pha chế
  • Làm việc từ 17h - 22h

Yêu cầu:

  • Nam, chăm chỉ
  • Ưu tiên có kinh nghiệm, nếu chưa sẽ được đào tạo

Quyền lợi:

  • Mức lương thỏa thuận

Liên hệ:

CAFE GATTINO

  • Địa chỉ: 147 Tây Sơn, tp Quy Nhơn, Bình Định
  • Điện thoại: 0935928185 
Tin Liên Quan
Pha Chế
Ngày đăng: 23-09-201911 lượt xem
Phụ Bếp
Ngày đăng: 23-09-201922 lượt xem
Đầu Bếp
Ngày đăng: 19-09-201940 lượt xem
Phụ Bếp
Ngày đăng: 17-09-201996 lượt xem
Pha Chế
Ngày đăng: 14-09-201985 lượt xem
Pha Chế
Ngày đăng: 13-09-201974 lượt xem
Pha Chế
Ngày đăng: 11-09-201985 lượt xem
Pha Chế
Ngày đăng: 07-09-201968 lượt xem
Pha Chế
Ngày đăng: 05-09-201951 lượt xem
Pha Chế
Ngày đăng: 05-09-201960 lượt xem
Phụ Bếp
Ngày đăng: 05-09-201984 lượt xem
Pha Chế
Ngày đăng: 30-08-201953 lượt xem
Pha Chế
Ngày đăng: 30-08-201936 lượt xem
Phụ Bếp
Ngày đăng: 29-08-201959 lượt xem
Đầu Bếp
Ngày đăng: 28-08-201935 lượt xem
Đầu Bếp
Ngày đăng: 27-08-201939 lượt xem
Pha Chế
Ngày đăng: 26-08-201962 lượt xem
Pha Chế
Ngày đăng: 26-08-201934 lượt xem
Pha Chế
Ngày đăng: 22-08-201965 lượt xem
Pha Chế (Bartender)
Ngày đăng: 22-08-201948 lượt xem
Pha Chế
Ngày đăng: 19-08-201945 lượt xem
Phụ Bếp
Ngày đăng: 17-08-2019111 lượt xem
Pha Chế
Ngày đăng: 16-08-201936 lượt xem
Phụ Bếp
Ngày đăng: 15-08-2019101 lượt xem
Pha Chế
Ngày đăng: 14-08-201940 lượt xem
Phụ Bếp
Ngày đăng: 14-08-201957 lượt xem
Đầu Bếp
Ngày đăng: 12-08-201942 lượt xem
Phụ Bếp
Ngày đăng: 12-08-201953 lượt xem
Đầu Bếp
Ngày đăng: 09-08-201964 lượt xem
Phụ Bếp
Ngày đăng: 07-08-201976 lượt xem
Phụ Bếp
Ngày đăng: 05-08-201979 lượt xem
Pha Chế
Ngày đăng: 30-07-201984 lượt xem
Đầu Bếp
Ngày đăng: 24-07-201963 lượt xem
Phụ Bếp
Ngày đăng: 24-07-201971 lượt xem
Phụ Bếp
Ngày đăng: 23-07-201955 lượt xem
Phụ Bếp
Ngày đăng: 19-07-2019118 lượt xem
Phụ Bếp
Ngày đăng: 19-07-201934 lượt xem
Đầu Bếp
Ngày đăng: 18-07-201919 lượt xem
Phụ Bếp
Ngày đăng: 17-07-201932 lượt xem
Pha Chế
Ngày đăng: 16-07-201922 lượt xem