Nhân Viên Bảo Trì
Ngày đăng: 23-08-201912 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật
Ngày đăng: 23-08-20198 lượt xem
Nhân Viên Cơ Điện
Ngày đăng: 20-08-201933 lượt xem
Nhân Viên Vận Hành
Ngày đăng: 08-08-201962 lượt xem
Thợ Sắt
Ngày đăng: 05-08-201953 lượt xem
Thợ Nhôm Kính
Ngày đăng: 30-07-201972 lượt xem
Thợ Nhôm Kính
Ngày đăng: 29-07-201945 lượt xem
Nhân Viên KCS - Hóa Nghiệm
Ngày đăng: 24-07-201964 lượt xem
Nhân Viên Kỹ Thuật
Ngày đăng: 22-07-201963 lượt xem
Thợ Nhôm Kính
Ngày đăng: 16-07-201915 lượt xem