Quản Lý
Ngày đăng: 20-08-201939 lượt xem
Giám Sát Nhà Hàng
Ngày đăng: 15-08-201942 lượt xem
Giám Sát Nhà Hàng
Ngày đăng: 14-08-201931 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 13-08-201926 lượt xem
Cửa Hàng Phó
Ngày đăng: 10-08-201945 lượt xem
Tổ Trưởng Lễ Tân
Ngày đăng: 05-08-201929 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 02-08-201961 lượt xem
Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng
Ngày đăng: 31-07-2019116 lượt xem
Cửa Hàng Phó
Ngày đăng: 17-07-201940 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 17-07-201930 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 16-07-201920 lượt xem