Tuyển Trợ Lý Sản Xuất
Ngày đăng: 04-04-202055 lượt xem
Tuyển Quản Lý
Ngày đăng: 24-03-202083 lượt xem
Tuyển Quản Lý Sản Xuất
Ngày đăng: 20-03-202080 lượt xem
Tuyển Giám Đốc
Ngày đăng: 19-03-202072 lượt xem
Tuyển Trưởng Nhóm Kinh Doanh
Ngày đăng: 18-03-202053 lượt xem
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 18-03-202048 lượt xem
Tuyển Giám Đốc Miền
Ngày đăng: 04-03-202085 lượt xem
Tuyển Quản Lý Kho
Ngày đăng: 03-03-2020169 lượt xem
Tuyển Quản Lý Siêu Thị
Ngày đăng: 28-02-2020187 lượt xem
Tuyển Trợ Lý Nhà Hàng
Ngày đăng: 21-02-2020131 lượt xem
Tuyển Quản Lý Kinh Doanh
Ngày đăng: 20-02-202052 lượt xem
Tuyển Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 11-02-202095 lượt xem
Tuyển Tổ Trưởng Tinh Chế
Ngày đăng: 07-02-202087 lượt xem
Tuyển Quản Lý Kinh Doanh
Ngày đăng: 05-02-202077 lượt xem
Tuyển Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 04-02-2020266 lượt xem
Tuyển Quản Lý Chi Nhánh
Ngày đăng: 08-01-2020124 lượt xem
Tuyển Quản Lý Phòng Tuyển Sinh
Ngày đăng: 31-12-201974 lượt xem
Trưởng Phòng Kỹ Thuật May
Ngày đăng: 28-12-201955 lượt xem
Trưởng Phòng Kế Hoạch
Ngày đăng: 28-12-201969 lượt xem
Quản Lý Nhà Hàng
Ngày đăng: 19-12-201992 lượt xem
Giám Sát Quầy Hàng
Ngày đăng: 09-12-2019224 lượt xem
Quản Lý Kinh Doanh
Ngày đăng: 09-12-201981 lượt xem
Quản Lý Nhà Hàng
Ngày đăng: 06-12-201998 lượt xem
Nhân Viên Giao Nhận Hàng
Ngày đăng: 04-12-2019147 lượt xem
Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 04-12-2019108 lượt xem
Quản Lý Giao Nhận Hàng Hóa
Ngày đăng: 02-12-2019310 lượt xem
Nhân Viên Kiểm Hàng
Ngày đăng: 27-11-2019148 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 27-11-2019119 lượt xem
Nhân Viên Giám Sát Hàng Hóa
Ngày đăng: 19-11-2019221 lượt xem
Nhân Viên Hồ Bơi
Ngày đăng: 19-11-2019101 lượt xem
Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 13-11-2019170 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 07-11-2019135 lượt xem
Chuyên Viên Quản Lý
Ngày đăng: 01-11-2019165 lượt xem
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 29-10-2019115 lượt xem
Cửa Hàng Phó
Ngày đăng: 28-10-2019133 lượt xem
Trợ Lý Giám Đốc Nhà Máy
Ngày đăng: 22-10-2019192 lượt xem
Chuyên Viên Quản Lý
Ngày đăng: 21-10-2019390 lượt xem
Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 19-10-2019167 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng
Ngày đăng: 18-10-2019115 lượt xem
Quản Đốc Xưởng May
Ngày đăng: 18-10-2019118 lượt xem
Quản Lý Khu Vui Chơi
Ngày đăng: 18-10-2019200 lượt xem
Giám Sát Nhà Hàng
Ngày đăng: 18-10-2019119 lượt xem
Trưởng Bộ phận Ẩm thực
Ngày đăng: 17-10-201988 lượt xem
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 17-10-2019103 lượt xem
Sales Manager
Ngày đăng: 16-10-2019129 lượt xem
Trưởng Nhóm Kinh Doanh
Ngày đăng: 16-10-2019120 lượt xem
Cửa hàng Trưởng
Ngày đăng: 15-10-2019120 lượt xem
Quản Đốc
Ngày đăng: 14-10-2019138 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 14-10-2019154 lượt xem
Quản Lý Hành Chính Nhân Sự
Ngày đăng: 14-10-2019272 lượt xem
Trưởng Nhóm Hành Chính Tổng Hợp
Ngày đăng: 13-10-201972 lượt xem
Giám Đốc Chi Nhánh
Ngày đăng: 11-10-2019152 lượt xem
Giám Sát Quầy Hàng
Ngày đăng: 10-10-2019237 lượt xem
Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 09-10-2019133 lượt xem
Giám Sát Bếp
Ngày đăng: 09-10-2019106 lượt xem
Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 08-10-2019147 lượt xem
Tổ Trưởng
Ngày đăng: 07-10-2019155 lượt xem
Quản Lý Khu Vui Chơi
Ngày đăng: 04-10-2019237 lượt xem
Quản Lý Nhà Hàng
Ngày đăng: 04-10-2019115 lượt xem
Quản Lý Nhà Hàng
Ngày đăng: 25-09-2019103 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 24-09-2019113 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 21-09-2019155 lượt xem
Giám Sát Cửa Hàng
Ngày đăng: 17-09-2019149 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 13-09-2019120 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 13-09-2019116 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 11-09-2019151 lượt xem
Phó Giám Đốc
Ngày đăng: 10-09-2019119 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 06-09-2019126 lượt xem
Tổ Trưởng Sản Xuất
Ngày đăng: 27-08-2019114 lượt xem
Tổ Trưởng Sản Xuất
Ngày đăng: 26-08-201967 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 20-08-2019121 lượt xem
Giám Sát Nhà Hàng
Ngày đăng: 15-08-2019108 lượt xem
Giám Sát Nhà Hàng
Ngày đăng: 14-08-201981 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 13-08-201988 lượt xem
Cửa Hàng Phó
Ngày đăng: 10-08-2019119 lượt xem
Tổ Trưởng Lễ Tân
Ngày đăng: 05-08-201979 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 02-08-2019125 lượt xem
Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng
Ngày đăng: 31-07-2019206 lượt xem
Cửa Hàng Phó
Ngày đăng: 17-07-2019120 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 17-07-2019103 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 16-07-201968 lượt xem
Đăng tin việc làm