Giám Sát Quầy Hàng
Ngày đăng: 09-12-201955 lượt xem
Quản Lý Kinh Doanh
Ngày đăng: 09-12-201920 lượt xem
Quản Lý Nhà Hàng
Ngày đăng: 06-12-201936 lượt xem
Nhân Viên Giao Nhận Hàng
Ngày đăng: 04-12-201989 lượt xem
Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 04-12-201950 lượt xem
Quản Lý Giao Nhận Hàng Hóa
Ngày đăng: 02-12-2019172 lượt xem
Nhân Viên Kiểm Hàng
Ngày đăng: 27-11-2019111 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 27-11-201980 lượt xem
Nhân Viên Giám Sát Hàng Hóa
Ngày đăng: 19-11-2019178 lượt xem
Nhân Viên Hồ Bơi
Ngày đăng: 19-11-201971 lượt xem
Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 13-11-2019139 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 07-11-201979 lượt xem
Chuyên Viên Quản Lý
Ngày đăng: 01-11-2019133 lượt xem
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 29-10-201979 lượt xem
Cửa Hàng Phó
Ngày đăng: 28-10-2019101 lượt xem
Trợ Lý Giám Đốc Nhà Máy
Ngày đăng: 22-10-2019150 lượt xem
Chuyên Viên Quản Lý
Ngày đăng: 21-10-2019315 lượt xem
Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 19-10-2019145 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng
Ngày đăng: 18-10-201985 lượt xem
Quản Đốc Xưởng May
Ngày đăng: 18-10-201989 lượt xem
Quản Lý Khu Vui Chơi
Ngày đăng: 18-10-2019168 lượt xem
Giám Sát Nhà Hàng
Ngày đăng: 18-10-201994 lượt xem
Trưởng Bộ phận Ẩm thực
Ngày đăng: 17-10-201971 lượt xem
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Ngày đăng: 17-10-201971 lượt xem
Sales Manager
Ngày đăng: 16-10-201997 lượt xem
Trưởng Nhóm Kinh Doanh
Ngày đăng: 16-10-201994 lượt xem
Cửa hàng Trưởng
Ngày đăng: 15-10-201994 lượt xem
Quản Đốc
Ngày đăng: 14-10-2019115 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 14-10-2019130 lượt xem
Quản Lý Hành Chính Nhân Sự
Ngày đăng: 14-10-2019242 lượt xem
Trưởng Nhóm Hành Chính Tổng Hợp
Ngày đăng: 13-10-201952 lượt xem
Giám Đốc Chi Nhánh
Ngày đăng: 11-10-2019129 lượt xem
Giám Sát Quầy Hàng
Ngày đăng: 10-10-2019212 lượt xem
Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 09-10-2019111 lượt xem
Giám Sát Bếp
Ngày đăng: 09-10-201987 lượt xem
Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 08-10-2019130 lượt xem
Tổ Trưởng
Ngày đăng: 07-10-2019137 lượt xem
Quản Lý Khu Vui Chơi
Ngày đăng: 04-10-2019217 lượt xem
Quản Lý Nhà Hàng
Ngày đăng: 04-10-201992 lượt xem
Quản Lý Nhà Hàng
Ngày đăng: 25-09-201980 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 24-09-201971 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 21-09-2019135 lượt xem
Giám Sát Cửa Hàng
Ngày đăng: 17-09-2019121 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 13-09-201995 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 13-09-2019100 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 11-09-2019129 lượt xem
Phó Giám Đốc
Ngày đăng: 10-09-201993 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 06-09-2019107 lượt xem
Tổ Trưởng Sản Xuất
Ngày đăng: 27-08-201991 lượt xem
Tổ Trưởng Sản Xuất
Ngày đăng: 26-08-201948 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 20-08-201995 lượt xem
Giám Sát Nhà Hàng
Ngày đăng: 15-08-201983 lượt xem
Giám Sát Nhà Hàng
Ngày đăng: 14-08-201966 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 13-08-201966 lượt xem
Cửa Hàng Phó
Ngày đăng: 10-08-201984 lượt xem
Tổ Trưởng Lễ Tân
Ngày đăng: 05-08-201959 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 02-08-2019103 lượt xem
Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng
Ngày đăng: 31-07-2019175 lượt xem
Cửa Hàng Phó
Ngày đăng: 17-07-2019100 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 17-07-201986 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 16-07-201954 lượt xem
Đăng tin việc làm