Quản Đốc
Ngày đăng: 14-10-201932 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 14-10-201929 lượt xem
Quản Lý Hành Chính Nhân Sự
Ngày đăng: 14-10-2019103 lượt xem
Trưởng Nhóm Hành Chính Tổng Hợp
Ngày đăng: 13-10-201922 lượt xem
Giám Đốc Chi Nhánh
Ngày đăng: 11-10-201969 lượt xem
Giám Sát Quầy Hàng
Ngày đăng: 10-10-2019108 lượt xem
Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 09-10-201985 lượt xem
Giám Sát Bếp
Ngày đăng: 09-10-201963 lượt xem
Giám Sát Bán Hàng
Ngày đăng: 08-10-2019100 lượt xem
Tổ Trưởng
Ngày đăng: 07-10-2019109 lượt xem
Quản Lý Khu Vui Chơi
Ngày đăng: 04-10-2019188 lượt xem
Quản Lý Nhà Hàng
Ngày đăng: 04-10-201970 lượt xem
Quản Lý Nhà Hàng
Ngày đăng: 25-09-201970 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 24-09-201959 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 21-09-2019115 lượt xem
Giám Sát Cửa Hàng
Ngày đăng: 17-09-201997 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 13-09-201983 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 13-09-201988 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 11-09-2019113 lượt xem
Phó Giám Đốc
Ngày đăng: 10-09-201978 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 06-09-201995 lượt xem
Tổ Trưởng Sản Xuất
Ngày đăng: 27-08-201973 lượt xem
Tổ Trưởng Sản Xuất
Ngày đăng: 26-08-201932 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 20-08-201971 lượt xem
Giám Sát Nhà Hàng
Ngày đăng: 15-08-201973 lượt xem
Giám Sát Nhà Hàng
Ngày đăng: 14-08-201951 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 13-08-201951 lượt xem
Cửa Hàng Phó
Ngày đăng: 10-08-201974 lượt xem
Tổ Trưởng Lễ Tân
Ngày đăng: 05-08-201941 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 02-08-201985 lượt xem
Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng
Ngày đăng: 31-07-2019151 lượt xem
Cửa Hàng Phó
Ngày đăng: 17-07-201976 lượt xem
Cửa Hàng Trưởng
Ngày đăng: 17-07-201963 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 16-07-201949 lượt xem
Đăng tin việc làm